Over debatagenda.nl

Debatagenda.nl streeft naar het bevorderen van publiek debat, door het bieden van een overzichtskalender van debatten, lezingen en andere evenementen waarbij de inhoud centraal staat.

De gegevens over onze evenementen zijn rechtstreeks afkomstig van de organisatoren. Iedere organisator kan evenementen gratis aan onze agenda toevoegen via het beheergedeelte.

Debatagenda.nl is een initiatief van Sjoerd Esschendal en Dirkjan Tijs. Sjoerd is recent afgestudeerd in internationale betrekkingen en was tot zijn verhuizing naar China verantwoordelijk voor het contact met organisaties en de eindredactie. Dirkjan studeerde Sociale Geografie aan de UvA en houdt zich bezig met de technische kant van de site. Sinds november 2016 helpt Michiel van der Linden met de eindredactie.

In de media:

Parool: Handige online agenda gidst debatliefhebber door Amsterdam NewScientist: Uitgaan met wetenschappelijk tintje