Debatagenda XML API

Onze doelstelling is het bevorderen van publiek debat. Daarom moedigen wij iedereen aan om de door ons verzamelde evenementen verder te verspreiden. Toegang tot onze database is doodeenvoudig met onze XML Application Programming Interface (API).

Voorwaarden

We behouden het recht voor IP-adressen die onderstaande voorwaarden niet in acht nemen uit te sluiten.

Maximaal 24 requests per evenement-categorie per dag. Het is de bedoeling dat je evenementen lokaal opslaat, en niet voor iedere bezoeker van jouw website opnieuw uit onze gegevens put.

Bronvermelding verplicht. Vermeld bij het weergeven van de evenementen altijd de bron door middel van een link (bij voorkeur met logo) naar debatagenda.nl

Mogelijkheden

Onze API biedt de mogelijkheid om per stad, thema of organisator de 50 evenementen die het dichtst in de toekomst liggen op te halen. Dit werkt simpelweg door achter een willekeurige URL /xml te plakken.

Voorbeelden

Algemeen (50 aankomende evenementen):
http://www.debatagenda.nl/xml »

Steden (50 aankomende evenementen in Amsterdam):
http://amsterdam.debatagenda.nl/xml »

Thema's (50 aankomende evenementen over onderwijs):
http://onderwijs.debatagenda.nl/xml »

Organisatoren (50 aankomende evenementen georganiseerd door De Balie):
http://organisator.debatagenda.nl/debalie/xml »