Bezoek website van dit evenement »

Uitgebreide omschrijving

‘Weten is nog geen doen’
In 2017 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de nota ‘Weten is nog geen doen’. De zelfredzaamheid van de burger speelt hierin een belangrijke rol waarbij het ‘doenvermogen’ sterk wordt benadrukt om aan de eisen van de participatiemaatschappij te voldoen. De overheid verwacht namelijk dat burgers steeds meer verantwoordelijk nemen voor hun eigen leven, zoals hun financiën, gezondheid en werk. Maar is dit terecht?

De “illusie van zelfredzaamheid”
Volgens de Nationale Ombudsman Van Zutphen heeft het kabinetsbeleid in Nederland een participatiesamenleving gecreëerd die onhaalbare eisen stelt aan haar burgers. Er bestaat namelijk een grote kloof tussen wat de overheid van haar burgers verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. Burgers hebben namelijk een overheid nodig die zich om hen bekommert, de overheid moet voor haar burgers zorgen. Immers, is dat niet juist waar een democratische rechtsstaat voor staat?

Zijn advies aan het kabinet Rutte III is dan ook dat de “overheid moet weer leren zeggen: ik weet dat ik nodig ben. Ik weet dat de overheid voor elke Nederlander noodzakelijk is om te kunnen functioneren. Maar ook: ik ga vervolgens wel kijken hóé ik u bijsta.” Lees hier het hele interview in het NRC.

Tijdens deze avond bespreken we of de Nederlandse overheid is doorgeslagen in de eisen die zij stelt aan haar burgers. Wordt een té zelfredzame burger verwacht? Hoe gaat kabinet Rutte III hier mee om? Én, wat verwacht de burger eigenlijk van de overheid?

Het Politiek Café wordt gemodereerd door Astrid Feiter.

Sprekers
Reinier van Zutphen is sinds 2015 Nationale Ombudsman van Nederland. Voordat hij in zijn huidige functie trad, was hij werkzaam als rechter op meerdere plaatsen in het land alsmede in het buitenland.
Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bert van Alphen is sinds 2018 wethouder Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang in Den Haag. Tot juni dit jaar was hij werkzaam als de eerste jeugdombudsman in de Gemeente Den Haag en de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Tussen 2006 en 2010 was hij tevens wethouder in Den Haag, maar toen verantwoordelijk voor volksgezondheid, welzijn, emancipatie en het stadsdeel centrum.

Daarnaast heeft Van Alphen ook veel ervaring op het gebied van onderwijs. Als docent Nederlands zette hij zich in het bijzonder in voor (taal)onderwijs aan migranten en vluchtelingen.

Praktische informatie
Wanneer: Dinsdag 13 november, 20:00 – 21:30 uur
Waar: Studio Dudok, Hofweg 1, Den Haag
Toegang: gratis, maar aanmelden is verplicht. U kunt zicht aanmelden via onze website.

Volg Debatagenda.nl op Twitter!

Georganiseerd door ProDemos

Organisatie

Georganiseerd door ProDemos.
» Website van ProDemos
» Meer evenementen van ProDemos

Locatie

Studio Dudok, Hofweg 1A, Den Haag
» Bekijk op Google Maps
» Meer evenementen in Den Haag

Deel dit evenement met je vrienden